خدمات اینستاگرام

تمامی خدمات اینستاگرام شامل افزایش فالور، لایک ...

۱۰۰۰ عدد بازدید ویدیو

برای نمایش فیلم در اینستاگرام مورد استفاده است. در این روش تا سقف ۱۰۰کا امکان بالا بردن تعداد ویو می باشد.

  • ویو و بازدید
۱۰۰۰ عدد فالور فیک
۱۰۰۰ عدد فالور واقعی ایرانی
۱۰۰۰ عدد کامنت فارسی
  • می توان به تعداد محدود برای مطالب کاربر در اینستاگرام کامنت فارسی ارسال کرد. برای جنجالی کردن یک مطلب یا برگزاری یک کمپین می توان از این روش استفاده کرد. کامنت
۱۰۰۰ عدد لایک ایرانی

می توان به تعداد محدود برای مطالب کاربر در اینستاگرام لایک و کامنت ارسال کرد. برای جنجالی کردن یک مطلب یا برگزاری یک کمپین می توان از این روش استفاده کرد.

  • لایک
۱۰۰۰ عدد لایک خارجی

می توان به تعداد محدود برای مطالب کاربر در اینستاگرام لایک و کامنت ارسال کرد. برای جنجالی کردن یک مطلب یا برگزاری یک کمپین می توان از این روش استفاده کرد.

  • لایک

Powered by WHMCompleteSolution